ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

APPLY JOB

Job Subject Owner Post
รับสมัครวิสัญญีแพทย์ 2 ตำแหน่ง ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

- รับสมัครทั้งวิสัญญีแพทย์ที่จบแล้ว หรือใกล้จบการศึกษา บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ระเบียบ การทำงาน ผลตอบแทน สวัสดิการใกล้เคียงกับราชการ สนใจโปรดติดต่อ คุณสมปอง 02-2564294

สมปอง แสงทอง
23/05/2017

รับสมัครวิสัญญีแพทย์

- รับวิสัญญีแพทย์ที่จบ sub board เวชบำบัดวิกฤต เวชบำบัดวิกฤต หรือ ที่พร้อมไปศึกษาต่อที่เวชบำบัดวิกฤต จำนวน 1 ตำแหน่ง ***สอบถามรายละเอียดได้ที่ นพ.ภูพิงค์ เอกะวิภาต 081-6144393

นพ.ภูพิงค์ เอกะวิภาต
19/05/2017

รับสมัครวิสัญญีแพทย์

- รับสมัครวิสัญญีแพทย์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการที่รพ.ทหารผ่านศึก จำนวน 2 ตำแหน่ง

รัฐศักดิ์ สังข์ศิริ
04/08/2017

รับสมัครวิสัญญีแพทย์ รพ.ชลประทาน

- รับสมัครวิสัญญีแพทย์ รพ.ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์

พญ.วรินพร เกื้อวัชรวงศ์
08/08/2017

แพทย์บริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

- ด้วยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง แพทย์บริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 อัตราเงินเด

ชุติมณฑน์ เทียนขาว
04/08/2017

รับสมัครวิสัญญีแพทย์

- รับสมัครวิสัญญีแพทย์ที่จบ sub board เวชบำบัดวิกฤต หรือ ที่พร้อมไปศึกษาต่อที่เวชบำบัดวิกฤต จำนวน 1 ตำแหน่ง ***สอบถามรายละเอียดได้ที่ นพ.ภูพิงค์ เอกะวิภาต 081-6144393

สถาบันประสาทวิทยา
28/10/2016

รับสมัครวิสัญญีแพทย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

- โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต้องการรับสมัครวิสัญญีแพทย์จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมถ์ มีสวัสดิการและสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเทียบเท่าข้าราชการ มีทุนให้ไปศึกษาต่อ

รัฐศักดิ์ สังข์ศิริ
02/08/2017