ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การเปรียบเทียบผลต่อการระงับปวดและความดันเลือดระหว่างการฉีด morphine bolus ก่อนผ่าตัดตามด้วย 0.0625% bupivacaine ผสม morphine หยดต่อเนื่อง และ การให้ 0.25% bupivacaine หยดต่อเนื่องตามด้วยการฉีด morphine bolus หลังผ่าตัดทางช่องเหนือไขสันหลังระดับทรวงอกในผู
Abstract
Background: The higher concentration of local anesthetic drug via thoracic epidural catheter may provide more effective pain relief, but also cause more often episodes of hypotension than the lower concentration. This study aimed to compare the effectiven