ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

สมัครงานวิสัญญี

หัวข้อรับสมัครงาน ผู้ประกาศ
รับสมัครวิสัญญีแพทย์

- รับวิสัญญีแพทย์ที่จบ sub board เวชบำบัดวิกฤต เวชบำบัดวิกฤต หรือ ที่พร้อมไปศึกษาต่อที่เวชบำบัดวิกฤต จำนวน 1 ตำแหน่ง ***สอบถามรายละเอียดได้ที่ นพ.ภูพิงค์ เอกะวิภาต 081-6144393

นพ.ภูพิงค์ เอกะวิภาต
19/05/2017

รับสมัครวิสัญญีแพทย์ 2 ตำแหน่ง ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

- รับสมัครทั้งวิสัญญีแพทย์ที่จบแล้ว หรือใกล้จบการศึกษา บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ระเบียบ การทำงาน ผลตอบแทน สวัสดิการใกล้เคียงกับราชการ สนใจโปรดติดต่อ คุณสมปอง 02-2564294

สมปอง แสงทอง
23/05/2017

รับสมัครวิสัญญีแพทย์

- รับสมัครวิสัญญีแพทย์ที่จบ sub board เวชบำบัดวิกฤต หรือ ที่พร้อมไปศึกษาต่อที่เวชบำบัดวิกฤต จำนวน 1 ตำแหน่ง ***สอบถามรายละเอียดได้ที่ นพ.ภูพิงค์ เอกะวิภาต 081-6144393

สถาบันประสาทวิทยา
28/10/2016