ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

รับสมัครวิสัญญีแพทย์

รับวิสัญญีแพทย์ที่จบ sub board เวชบำบัดวิกฤต เวชบำบัดวิกฤต หรือ ที่พร้อมไปศึกษาต่อที่เวชบำบัดวิกฤต จำนวน 1 ตำแหน่ง ***สอบถามรายละเอียดได้ที่ นพ.ภูพิงค์ เอกะวิภาต 081-6144393

สวัสดิการ
ตามตกลง

เงินเดือน
ตามตกลง

ประเภทงาน
งานประจำ