ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 92 และ International Congress of Perioperative Medicine Bangkok 2020

View 507 | Created 15/10/2020 | Last Updated 25/01/2021

รายะเอียดการประชุม

การสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม  http://www.periopmedbangkok2020.com

1. กำหนดการประชุม  0-MAIN CONCRESS-PR Web-230920-Banner

2. เอกสารการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร

   2.1. จดหมายประชาสัมพันธ์รับเกียรติบัตร จดหมายประชาสัมพันธ์รับเกียรติบัตรงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่92

   2.2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตรราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 92

   2.3. ข้อปฎิบัติและขั้นตอนในการเข้ารับ  ข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการเข้ารับเกียรติบัตร