ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่56

View 1122 | Created 20/04/2017 | Last Updated 10/12/2018

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่56

ในวันที่ 21-25  สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดโปสเตอร์การประชุม    โปสเตอร์ 56-Aon edit 17-4-60 gray 

ดาวน์โหลดแผ่นพับ แผ่นหลัง  Brochure 56-back

ดาวน์โหลดแผ่นพับ แผ่นหน้า  Brochure 56-front

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์   จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่56(ถึงผอ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองบูธ  (รับเฉพาะบริษัทยาเท่านั้น)  แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 56