ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่86

View 1234 | Created 20/04/2017 | Last Updated 11/12/2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 86

ในวันที่ 19-20  สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม4 กรุงเทพ

 

1. Highlights การประชุม คลิกดาวน์โหลด Poster 86.4

2. จดหมายประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ  คลิกดาวน์โหลด  จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครั้งที่86(ถึงผอ.)

3.  โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ    คลิกดาวน์โหลด Poster 86 โปรแกรม_1

4. แผ่นพับ (แผ่นหน้า)   คลิกดาวน์โหลด  brochure 86 program front

5. แผ่นพับ (แผ่นหลัง)  คลิกดาวน์โหลด  brochure 86 program back_1

6. แบบฟอร์มจองโรงแรมดุสิตธานี  คลิกดาวน์โหลด  ใบจองห้องพักรร.ดุสิต

7. แบบฟอร์มเข้ารับเกียรติบัตร  คลิกดาวน์โหลด  แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตร ครั้งที่ 86

8. แบบฟอร์มจองบูธ (รับเฉพาะบริษัทยาหรือบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เท่านั้น)  คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่86

9. เกณฑ์การนำเสนอผงงานวิจัยงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 86 คลิกดาวน์โหลด เกณฑ์การนำเสนอ_และ_ประกวดผลงานวิจัย_ในการประชุมวิชาการประจำปี_ครั้งที่_86