ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่57

View 1006 | Created 27/12/2017 | Last Updated 18/01/2019

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่57
ในวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เอกสารการประชุม

  1. โปสเตอร์                                                                      คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร  โปสเตอร์ 57
  2. แผ่นพับ (แผ่นหน้า) ตารางกำหนดการประชุม                             คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร Brochure 57-front
  3. แผ่นพับ (แผ่นหลัง) ใบลงทะเบียนและรายละเอียดการชำระเงิน         คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร Brochure 57-back
  4. จดหมายประชาสัมพันธ์                                                      คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่57 (proved)