ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91

View 4927 | Created 16/05/2019 | Last Updated 11/05/2021

 

ตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91 ในวาระพิเศษครบรอบ ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  

ในวันที่ 7 - 8  มีนาคม  2563  ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ

 

1.ตารางการประชุม Scientific Program update 13 Feb 2020

2.แผ่นพับสำหรับลงทะเบียนงานประชุม แผ่นพับใบสมัครRCAT Meeting 91

3.แบบฟอร์มการจองบูทแบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 91

4.แบบฟอร์มการจองห้องพักreservation form RCAT 91