ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 89 Amazing Anesthesia 2019

View 647 | Created 19/12/2018 | Last Updated 23/03/2019

 1. ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่  89 ในหัวข้อเรื่อง “Amazing Anesthesia”  ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ  จังหวัดชลบุรี

   

   เอกสารงานประชุม

  1.Highlights การประชุม คลิกดาวน์โหลด Poster 89final

  2. จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่89 จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่89(ผอ.)

  3. จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่ 89 คลิกดาวน์โหลด จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่89

  4.แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่89 คลิกดาวน์โหลด  แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่89

  5. ตารางการประชุม (Poster) คลิกดาวน์โหลด  Poster 89-program edit 18-12-61

  6. แผ่นพับด้านหน้า (รายละเอียดการลงทะเบียน) คลิกดาวน์โหลด Brochure 89-front

  7. แผ่นพับด้านหลังตารางการประชุม คลิกดาวน์โหลด Brochure 89-back

  8. จดหมายแจ้งการนำเสนอผลงานวิจัย คลิกดาวน์โหลดจดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย 89

  9.เอกสาร 1  Abstract pattern required 89 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 1 Abstract pattern required 89

  10. เอกสาร_2_เกณฑ์ประกวด  89 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร_2_เกณฑ์ประกวด 89