ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

คำแนะนำในการส่งบทความ

Created 10/02/2016 | Last Updated 21/04/2016

วิสัญญีสาร (Thai Journal of Anesthesiology)

เป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยตีพิมพ์บทความทางวิชาการทางการแพทย์และบทความงานวิจัยทางด้านวิสัญญีวิทยา

มีกำหนดออกทุก 3 เดือน ได้แก่

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม

ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน

ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน

ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม

 

สำหรับผู้ต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพื สามารถอ่านคำแนะนำให้การเขียนบทความ ได้ดังนี้

คำแนะนำสำหรับบทความที่ต้องการตีพิมพ์ในวิสัญญีสาร 

 

บทความที่ได้รับการตอบรับเบื้องต้นจากวารสาร จะได้รับการตรวจทานจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนรับตีพิมพ์ต่อไป

 

การขอเงินสนับสนุนเพื่อตีพิมพ์ลงวิสัญญีสารสำหรับสมาชิกราชวิทย์ฯ

จดหมายแจ้งการแก้ไขระเบียบการให้เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานของสมาชิกราชวิทย์ฯ และการตีพิมพ์ลงวิสัญญีสาร กดที่นี่

แบบฟอร์มการขอเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ลงวิสัญญีสารสำหรับสมาชิกราชวิทย์ฯ ที่ได้ผ่านการนำเสนอผลงาน oral presentation

         ในงานประชุมวิชาการของราชวิทย์ฯ และตอบรับการตีพิมพ์ภายใน 1 ปี กดที่นี่

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม ติดต่อได้ที่

 

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย (วิสัญญีสาร)

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซอยศูนย์วิจัย

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์  02-716-7220  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-906-3066

โทรสาร 02-716-7221

Email: anesthai@hotmail.com