ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประดิษฐ์เบาะรองนอนชนิดเป่าลมอุ่น สำหรับป้องกันการสูญเสียความร้อนระหว่างการผ่าตัดหลอดเลือด : รายงานเบื้องต้น
บทคัดย่อ
Background : Perioperative hypothermia is associated with several severe side effects. Heat loss from large exposure area during vascular surgery could not be completely compensated by heat con-duction from the conventional circulating-water mat- tress (C