ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ห้องสมุด การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก
 • Anesthesia for Nuclear Medicine Procedures in Children from 2002-2004 in Siriraj Hospital-A Retrospective Study


  คำค้นหา Anesthesia, Nuclear Medicine, Children, Safety, Efficacy
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia Outside Operating Room ,Pediatric Anesthesia ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • Anesthesia for Pediatric Gastrointestinal Endoscopy in a Tertiary Care Teaching Hospital


  คำค้นหา Anesthesia, Pediatric, Gastrointestinal Endoscopy, Developing country
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,Pediatric Anesthesia ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • Clinical Effectiveness of an Anesthesiologist-Administered Intravenous Sedation Outside of the Main Operating Room for Pediatric Upper Gastrointestinal Endoscopy in Thailand


  คำค้นหา Effectiveness, Anesthesiologist, Intravenous Sedation, Outside Operating Room, Pediatric, Upper Gastrointestinal Endoscopy
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,Pediatric Anesthesia ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • Experience of Intravenous Sedation for Pediatric Gastrointestinal Endoscopy in a Large Tertiary Referral Center in a Developing Country


  คำค้นหา Intravenous Sedation, Pediatric, Gastrointestinal Endoscopy, Developing Country
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,Pediatric Anesthesia ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • Malignant Hyperthermia in a Pediatric Patient-a Case Report


  คำค้นหา Malignant Hyperthermia, Pediatric
  สารบัญห้องสมุด Critical Care Medicine ,Postanesthetic Care ,Subspecialty ,Pediatric Anesthesia ,การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก
 • Pediatric Sedation and Analgesia in a Developing Country


  คำค้นหา Pediatric, Sedation, Analgesia, Developing Country
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Pediatric Anesthesia ,การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก