ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

คำร้องการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNAE)ของวิสัญญีพยาบาล

View 598 | Created 22/10/2019 | Last Updated 27/02/2020

 

คู่มือการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CNAE คู่มือการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CNAE

แบบฟอร์มคำร้องการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNAE) ของวิสัญญีพยาบาล

ประเภทที่ 1 สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางวิสัญญีวิทยา  คำร้องรับรอง CNAEU ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2 สำหรับการเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมวิชาการทางวิสัญญีวิทยา คำร้องรับรอง CNAEU ประเภทที่ 2