ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2

View 1414 | Created 27/02/2020 | Last Updated 23/11/2020

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2

เรื่อง เลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91 ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 ประกาศราชวิทยาลัยฯการเลือนงานปร1