ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90

View 5082 | Created 06/05/2019 | Last Updated 18/11/2019

ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90 ในหัวข้อเรื่อง “Patient Safety” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ 

 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1.จดหมายประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90 จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่90(ผอ.)

2. โปสเตอร์ไฮไลต์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90 โปสเตอร์ 90 final-10-6-62

3. โปสเตอร์ตารางงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90 โปสเตอร์ 90 program 24-6-62

4. แผ่นพับตารางงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90 Brochure 90-back 24-6-62

5. แผ่นพับใบสมัครงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90 Brochure 90-front 24-6-62

6.จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่90 จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่90

7.แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 90 แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 90

8.แบบฟอร์มการจองห้องพัก reservation form RCAT (1)

9.จดหมายประชาสัมพันธ์รับเกียรติบัตรงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่90 จดหมายประชาสัมพันธ์รับเกียรติบัตรงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่90

10.แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตรราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตรราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย(final)

11. จดหมายแจ้งการนำเสนอปละประกวดผลงานวิจัย จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย 90

12. เกณฑ์การนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 90 เกณฑ์การนำเสนอ_และ_ประกวดผลงานวิจัย_ในการประชุมวิชาการประจำปี 90

13. เอกสาร 1  Abstract pattern required 90 เอกสาร 1 Abstract pattern required 90

14. เอกสาร 2 เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด  90 เอกสาร_2_เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 90