ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ใบสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

View 2200 | Created 01/04/2020 | Last Updated 25/01/2021

 

ใบสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย   ใบสมัครสมาชิก

 

การสมัคร ค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท โอนเงินผ่าน “ธนาคารไทยพาณิชย์”  ชื่อบัญชี “หน่วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย” เลขที่ 016-293934-9 สาขาศิริราช และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ อีเมล์ anesththai.rcat@gmail.com 

****กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ให้เชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และ ส่งใบเสร็จการรับเงิน ****