ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ในการระงับความรู้สึก

View 5294 | Created 24/04/2020 | Last Updated 01/08/2021

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มารับการระงับความรู้สึก

 

Click เพื่ออ่านเอกสาร 24042020 แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ฉบับ 24 เม.ย. 2563

Click เพื่ออ่านเอกสาร 15032563 แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ฉบับ 15 มี.ค.2563

Click เพื่ออ่านเอกสาร [Clear Communication Guidance on COVID-19] 25 เมษายน 2563