ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

RCAT Live Webinar ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 18.30 น.

View 1303 | Created 25/05/2020 | Last Updated 25/01/2021

RCAT Live Webinar ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 18.30 น.

“Something we must know about muscle relaxants!”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปวดจากสี่สถาบันทั่วประเทศ

ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน QR code หรือ https://rcat-learning-online.com/home.php

**ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้ ticket code เดิมเข้าร่วมได้เลยค่ะ**

   31574