ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

RCAT Live Webinar ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 18.30 น.

View 311 | Created 25/05/2020 | Last Updated 11/07/2020

RCAT Live Webinar ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 18.30 น.

“Management of rescue pain in special situation”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปวดจากสี่สถาบันทั่วประเทศ

ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน QR code หรือ https://rcat-learning-online.com/home.php

**ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้ ticket code เดิมเข้าร่วมได้เลยค่ะ**

   12193348833627