ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 92 และ International Congress of Perioperative Medicine Bangkok 2020

View 1486 | Created 14/10/2020 | Last Updated 23/11/2020

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 92 และ International Congress of Perioperative Medicine Bangkok 2020

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ  

 

รายะเอียดการประชุม

การสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม  http://www.periopmedbangkok2020.com

1. กำหนดการประชุม  0-MAIN CONCRESS-PR Web-230920-Banner

2. เอกสารการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร

   2.1. จดหมายประชาสัมพันธ์รับเกียรติบัตร    จดหมายประชาสัมพันธ์รับเกียรติบัตรงานประ

   2.2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตรราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 92

   2.3. ข้อปฎิบัติและขั้นตอนในการเข้ารับ      ข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการเข้ารับเกียรติบัตร

3. เอกสารการนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

   3.1 จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย  จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย92

   3.2 เกณฑ์การนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย    เกณฑ์การนำเสนอ_และ_ประกวดผลงานวิจัย_ในการประชุมวิชาการประจำปี_ครั้งที่_92

   3.3 เอกสาร 1  Abstract pattern required  เอกสาร 1 Abstract pattern required 92

   3.4 เอกสาร 2 เกณฑ์การให้คะแนน                 เอกสาร_2_เกณฑ์การให้คะแนน 92