ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 86

View 921 | Created 27/04/2017 | Last Updated 28/06/2017

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 86

ในวันที่  19-20  สิงหาคม  2560  ณ โรงแรมดุสิตธานี  ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

***ดาวน์โหลด Highlights การประชุม คลิก Poster 86.4

***ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองโรงแรมดุสิตธานี  คลิก ใบจองห้องพักรร.ดุสิต

***ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้ารับเกียรติบัตร  คลิก แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตร ครั้งที่ 86

***ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองบูธ (รับเฉพาะบริษัทยาหรือบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เท่านั้น)  คลิกแบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่86