ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11

View 1033 | Created 18/05/2017 | Last Updated 17/10/2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และ Pre congress workshop วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร   ประชาสัมพันธ์ 2