ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60

View 4419 | Created 07/05/2019 | Last Updated 18/11/2019

 1. ขอเชิญวิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60  วันที่ 19-22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

   

  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

  1. จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60 จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 60
  2. จดหมายประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนงานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 60 จดหมายประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนงานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 60
  3. จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฟื้นฟู ครั้งที่ 60 จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฟื้นฟูครั้งที่ 60
  4. แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60 แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60
  5. แบบฟอร์มการลงทะเบียนงานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 60 Brochure 60-front
  6. โปสเตอร์งานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 60 poster ฟื้นฟู 60-1
  7. รายละเอียดโรงแรมงานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 60 Brochure 60-back