ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ข่าวดี มีทุนสนับสนุนจาก WFSA ไปเข้าร่วมงานประชุมAACA ที่ ปักกิ่ง ประเทศ จีน

View 954 | Created 01/02/2018 | Last Updated 20/11/2018

ข่าวดี

       มีทุนสนับสนุนจาก WFSA ไปเข้าร่วมงานประชุมAACA ที่ ปักกิ่ง ประเทศ จีน ในวันที่ 1-5  พฤศจิกายน 2561 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ 

  1. ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี (31 มีนาคม 2561)
  2. มีการเรียนการสอน
  3. ต้องมีผลงานวิจัยนำเสนอหรือโปสเตอร์

***************หมดเขตในวันที่  31  มีนาคม 2561 *******    รายละเอียด  คลฺิกดาวน์โหลด  1. AARS scholarships         2.  2018 AACA scholarship application form -