ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ทุนอบรมดูงานต่างประเทศ

View 1543 | Created 13/12/2015 | Last Updated 25/02/2018

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนสรรทุนเพื่อการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศให้แก่สมาชิกด้วยเงินของราชวิทยาลัย ประจำปี 2559 จำนวน ๒ ทุน ในอัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดูรายละเอียดที่

http://www.rcat.in.th/index.php/cpg-clinical-practice-guideline/doc_download/20-

หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560