ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 58

View 2615 | Created 05/06/2018 | Last Updated 22/03/2019

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่58

ในวันที่ 20-24  สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดโปสเตอร์การประชุม   poster ฟื้นฟู 58 final 

ดาวน์โหลดแผ่นพับ แผ่นหลัง  Brochure 58-back  หมดเขตรับสมัครลงทะเบียนแล้ว**ที่นั่งเต็ม**

 

ดาวน์โหลดแผ่นพับ แผ่นหน้า Brochure 58-front  หมดเขตรับสมัครลงทะเบียนแล้ว**ที่นั่งเต็ม**

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์  จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่58

ดาวน์โหลดจดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฟื้นฟูครั้งที่ 58

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองบูธ  (รับเฉพาะบริษัทยาเท่านั้น)  แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 58