ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 89

View 489 | Created 26/09/2018 | Last Updated 20/11/2018

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่  89 ในหัวข้อเรื่อง “Amazing Anesthesia”  ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ  จังหวัดชลบุรี

 

1.Highlights การประชุม คลิกดาวน์โหลด Poster 89final

2. จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่ 89 จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่89

3.แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่89 แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่89