ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 89

View 4766 | Created 26/09/2018 | Last Updated 22/03/2019

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่  89 ในหัวข้อเรื่อง “Amazing Anesthesia”  ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ  จังหวัดชลบุรี

 

 เอกสารงานประชุม

1.Highlights การประชุม คลิกดาวน์โหลด Poster 89final

2. จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 89 คลิกดาวน์โหลด จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 89 

3. จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่ 89 คลิกดาวน์โหลด จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ งานวิชาการประจำปีครั้งที่ 89

4.แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่89 คลิกดาวน์โหลด  แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่89

5. ตารางการประชุม (Poster) คลิกดาวน์โหลด Poster 89-program edit 7-01-62

6. แผ่นพับด้านหน้า (รายละเอียดการลงทะเบียน) คลิกดาวน์โหลด Brochure 89-front

7. แผ่นพับด้านหลังตารางการประชุม คลิกดาวน์โหลด Brochure 89-back edit 7-01-62

8. จดหมายแจ้งการนำเสนอผลงานวิจัย คลิกดาวน์โหลด จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย 89

9.เอกสาร 1  Abstract pattern required 89 คลิกดาวน์โหลด เอกสาร 1 Abstract pattern required 89

10. เอกสาร_2_เกณฑ์ประกวด  89 คลิกดาวน์โหลด เอกสาร_2_เกณฑ์ประกวด 89