ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59

View 101 | Created 26/09/2018 | Last Updated 15/10/2018

การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล  ครั้งที่ 59  ระหว่างวันที่ 18-22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย